معنی و ترجمه کلمه نوعى سمنه به انگلیسی نوعى سمنه یعنی چه

نوعى سمنه

garden heiliotrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها