معنی و ترجمه کلمه نوعى غذا که با گوشت گاو یا گوساله و سبزیجات تهیه مى شود به انگلیسی نوعى غذا که با گوشت گاو یا گوساله و سبزیجات تهیه مى شود یعنی چه

نوعى غذا که با گوشت گاو یا گوساله و سبزیجات تهیه مى شود

goulash


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها