معنی و ترجمه کلمه نوعى قارچ خوراکى به انگلیسی نوعى قارچ خوراکى یعنی چه

نوعى قارچ خوراکى

champignon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها