معنی و ترجمه کلمه نویسنده یا هنرمندى که به سبک سمبولیک آثارى خلق مى کند به انگلیسی نویسنده یا هنرمندى که به سبک سمبولیک آثارى خلق مى کند یعنی چه

نویسنده یا هنرمندى که به سبک سمبولیک آثارى خلق مى کند

symbolist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها