معنی و ترجمه کلمه نیروى گردنده درقسمتى از دستگاه ماشین به انگلیسی نیروى گردنده درقسمتى از دستگاه ماشین یعنی چه

نیروى گردنده درقسمتى از دستگاه ماشین

torque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها