معنی و ترجمه کلمه نیشکر به انگلیسی نیشکر یعنی چه

نیشکر

cane
cane sugar
sucrose
sugarcane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها