معنی و ترجمه کلمه هدف گیرى به انگلیسی هدف گیرى یعنی چه

هدف گیرى

level

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها