معنی و ترجمه کلمه هر نوع اسباب یا وسیله اى که با آن سوراخ مى کنند به انگلیسی هر نوع اسباب یا وسیله اى که با آن سوراخ مى کنند یعنی چه

هر نوع اسباب یا وسیله اى که با آن سوراخ مى کنند

wimble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها