معنی و ترجمه کلمه هشت عضوى به انگلیسی هشت عضوى یعنی چه

هشت عضوى

octamerous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها