معنی و ترجمه کلمه هم سال به انگلیسی هم سال یعنی چه

هم سال

coeval

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها