معنی و ترجمه کلمه هم فشار به انگلیسی هم فشار یعنی چه

هم فشار

isobar
isobare
isopiestic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها