معنی و ترجمه کلمه هیدرو کربن صمغ گیاهى درختان مختلف به انگلیسی هیدرو کربن صمغ گیاهى درختان مختلف یعنی چه

هیدرو کربن صمغ گیاهى درختان مختلف

gutta percha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها