معنی و ترجمه کلمه وابسته به اسید دو ظرفیتى به انگلیسی وابسته به اسید دو ظرفیتى یعنی چه

وابسته به اسید دو ظرفیتى

diacid
diacidic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها