معنی و ترجمه کلمه وابسته به امور ادارى به انگلیسی وابسته به امور ادارى یعنی چه

وابسته به امور ادارى

bureaucratic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها