معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان جدید به انگلیسی وابسته به انسان جدید یعنی چه

وابسته به انسان جدید

neoanthropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها