معنی و ترجمه کلمه وابسته به بعد از تولد به انگلیسی وابسته به بعد از تولد یعنی چه

وابسته به بعد از تولد

postnatal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها