معنی و ترجمه کلمه وابسته به جراحى به انگلیسی وابسته به جراحى یعنی چه

وابسته به جراحى

surgical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها