معنی و ترجمه کلمه وابسته به مدتى که کارگر از در ورودى تا شروع به کار صرف مى نماید به انگلیسی وابسته به مدتى که کارگر از در ورودى تا شروع به کار صرف مى نماید یعنی چه

وابسته به مدتى که کارگر از در ورودى تا شروع به کار صرف مى نماید

portal to portal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها