معنی و ترجمه کلمه واقع در شکم خاک به انگلیسی واقع در شکم خاک یعنی چه

واقع در شکم خاک

hypogeal
hypogeous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها