معنی و ترجمه کلمه و قس علیهذا به انگلیسی و قس علیهذا یعنی چه

و قس علیهذا

et cetera
sic passim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها