معنی و ترجمه کلمه چیزى که سوراخ سوراخ یا روزنه داراست به انگلیسی چیزى که سوراخ سوراخ یا روزنه داراست یعنی چه

چیزى که سوراخ سوراخ یا روزنه داراست

fenestration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها