معنی و ترجمه کلمه کارخانه تصفیه فلزات به انگلیسی کارخانه تصفیه فلزات یعنی چه

کارخانه تصفیه فلزات

finery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها