معنی و ترجمه کلمه کار یا نتیجه یک عمر زندگى به انگلیسی کار یا نتیجه یک عمر زندگى یعنی چه

کار یا نتیجه یک عمر زندگى

lifework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها