معنی و ترجمه کلمه کاسنى دشتى به انگلیسی کاسنى دشتى یعنی چه

کاسنى دشتى

chicory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها