معنی و ترجمه کلمه کاسنى زرد به انگلیسی کاسنى زرد یعنی چه

کاسنى زرد

taraxacum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها