معنی و ترجمه کلمه کاغذ شطرنجى به انگلیسی کاغذ شطرنجى یعنی چه

کاغذ شطرنجى

graph paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها