معنی و ترجمه کلمه کلیه ها به انگلیسی کلیه ها یعنی چه

کلیه ها

reins

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها