معنی و ترجمه کلمه کم عقل به انگلیسی کم عقل یعنی چه

کم عقل

feeble-minded
feebleminded
softhead
vacuous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها