معنی و ترجمه کلمه گاما گلوبولین به انگلیسی گاما گلوبولین یعنی چه

گاما گلوبولین

gamma globulin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها