معنی و ترجمه کلمه گره و برآمدگى پارچه به انگلیسی گره و برآمدگى پارچه یعنی چه

گره و برآمدگى پارچه

cockle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها