معنی و ترجمه کلمه گزنده به انگلیسی گزنده یعنی چه

گزنده

biting
damage
nipping
piquant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها