معنی و ترجمه کلمه گفتگو کردن به انگلیسی گفتگو کردن یعنی چه

گفتگو کردن

argue
communicate
discuss
negotiate
parle
speak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها