معنی و ترجمه کلمه گله گوسفند و غیره به انگلیسی گله گوسفند و غیره یعنی چه

گله گوسفند و غیره

haw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها