معنی و ترجمه کلمه گناهان خود را اعتراف کردن به انگلیسی گناهان خود را اعتراف کردن یعنی چه

گناهان خود را اعتراف کردن

shrive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها