معنی و ترجمه کلمه گندمکون به انگلیسی گندمکون یعنی چه

گندمکون

fuscous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها