معنی و ترجمه کلمه گواهى کردن به انگلیسی گواهى کردن یعنی چه

گواهى کردن

certify
warrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها