معنی و ترجمه کلمه گوزن کوچک آسیا به انگلیسی گوزن کوچک آسیا یعنی چه

گوزن کوچک آسیا

munjak
muntjac
muntjak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها