معنی و ترجمه کلمه گوشت زیادى به انگلیسی گوشت زیادى یعنی چه

گوشت زیادى

fungi
growth
outgrowth
outgrwth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها