معنی و ترجمه کلمه گوشى طبى به انگلیسی گوشى طبى یعنی چه

گوشى طبى

stethoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها