معنی و ترجمه کلمه گویا به انگلیسی گویا یعنی چه

گویا

communicative
illustrative
methinks
perhaps
rational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها