معنی و ترجمه کلمه گچ کارى کردن به انگلیسی گچ کارى کردن یعنی چه

گچ کارى کردن

stucco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها