معنی و ترجمه کلمه گیاه شناسى به انگلیسی گیاه شناسى یعنی چه

گیاه شناسى

botany
phytology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها