معنی و ترجمه کلمه گیج شده به انگلیسی گیج شده یعنی چه

گیج شده

dopey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها