معنی و ترجمه کلمه گیرانه به انگلیسی گیرانه یعنی چه

گیرانه

igniter
ignitor
lighter
tinder
tindery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها