معنی و ترجمه کلمه یک نوع واگن بارى به انگلیسی یک نوع واگن بارى یعنی چه

یک نوع واگن بارى

boxcar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها