معنی و ترجمه کلمه یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى به انگلیسی یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى یعنی چه

یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى

manila paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها