معنی و ترجمه کلمه a husky voice به فارسی a husky voice یعنی چه

a husky voice


صداى خرخرى يا خشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها