معنی و ترجمه کلمه a ladder به فارسی a ladder یعنی چه

a ladder


نردبان بلنداتش نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها