معنی و ترجمه کلمه a nominal rent به فارسی a nominal rent یعنی چه

a nominal rent


اجاره اسمى( ه در واقع برابر است با هيچ)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها