معنی و ترجمه کلمه a padded novel به فارسی a padded novel یعنی چه

a padded novel


داستانى که با حشوو زوائر دراز شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها